- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
Tilmelding til konfirmandundervisning:

Pr. 1. april er tilmelding til konfirmandundervisningen overgået til digital løsning. Det betyder at forældre nu skal tilmelde deres barn via nettet. Tilmeldingen foregår via hjemmesiden folkekirken.dk. Her går man ind under konfirmation og klikker på konfirmandtilmelding.
Her kan man så tilmelde sit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med sit NemID. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen, ellers er den ikke synlig for sognet.
Hvis barnet er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal der bruges en indscannet kopi af dåbsattesten. Den digitale konfirmandtilmelding er åben mellem 1. april og 30. september, men du kan tidligst tilmelde dit barn året før konfirmationen. Hvis man ønsker barnet konfirmeret i Rækker Mølle skal tilmelding dog ske senest 15. august. Har man brug for hjælp til tilmeldingen, er man velkommen til at kontakte sognepræst Preben Skov Jensen på tlf. 9736 8027 eller mail prsj@km.dk.
 
I Rækker Mølle Pastorat foregår undervisningen i konfirmandstuen på Åglimt 6B i Rækker Mølle fra kl. 7.45 – 9.30, hvorefter menighedsrådet sørger for bustransport til skolerne i Skjern. Undervisningen varetages af sognepræst Preben Skov Jensen, som også forestår konfirmationerne.
 
For elever på Amagerskolen finder undervisningen sted onsdag morgen og for elever på Kirkeskolen torsdag morgen. I 2019 i ugerne 37, 39,40, 45-48. I 2020 i ugerne 4, 5, 9-14 samt i uge 16.
Derudover er der heldagsundervisning for elever på Amagerskolen følgende dage fra kl. 7.45-15.00: 4/9 og 4/12 i 2019 og i 2020 1/4.
For elever på Kirkeskolen er der heldagsundervisning fra kl. 7.45-15.00 følgende dage d. 5/9 og 5/12 i 2019 og 1/4 i 2020.
Konfirmandweekenden, som er en del af undervisningen og fælles med Borris-Faster Pastorat, finder sted d. 4.-8. oktober.
Hvis der er under 5 konfirmander på ét af holdene, henvises der til det andet hold.
Konfirmationerne finder i 2020 sted i Bølling og Sædding kirker på St. Bededag, som er fredag d. 8. maj og i Hanning og Finderup kirker på søndag d. 10. maj.
 
Torsdag d. 22. august 2019 vil der være et kort informationsmøde for forældre i Hanning kirke kl. 16.45.
 
Med venlig hilsen
Preben Skov Jensen
Sognepræst
Rækker Mølle Pastorat
Åglimt 6B 6900 Skjern
Tlf. 9736 8027
Sidst opdateret: 10-04-2019
Kalender
19-07-2020 14:00
Søndagskaffe
-----------------------------------

26-07-2020 14:00
Søndagskaffe
-----------------------------------

02-08-2020 14:00
Søndagskaffe
-----------------------------------

03-08-2020 19:30
Generalforsamling Møllegaarden
-----------------------------------

07-08-2020 19:00
Riffelskydning
-----------------------------------

09-08-2020 14:00
Søndagskaffe
Opslagstavlen
Design: MediaConnect