- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Foreningen er ophørt fra 1. april 2022.

Ekstra ordinær generalforsamling
Familie & Samfund indkalder til ekstra ordinær generalforsamling
mandag den 28 marts kl. 19.30 på Rækker Møllegården
Dagsorden
1) Valg af stemmetællere og dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
3) Forhandling om bestyrelsens beretning
4) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for sidst afsluttende regnskabsår, samt orientering om budget for indeværende regnskabsår
5) Behandling af indkomne forslag
6) Nedlæggelse af foreningen
7) eventuelt
Efter generalforsamlingen er der kaffe
Familie og Samfund 
Rækker Mølle

 

Generalforsamling
Familie & Samfund indkalder til generalforsamling
mandag den 14 marts kl. 19.30 på Rækker Møllegården
Dagsorden
1) Valg af stemmetællere og dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
3) Forhandling om bestyrelsens beretning
4) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for sidst afsluttende regnskabsår, samt orientering om budget for indeværende regnskabsår
5) Behandling af indkomne forslag
6) Forslag fra bestyrelsen (eventuel nedlæggelse af foreningen)
7) valg af bestyrelsesmedlemmer
på valg er Maria Tylvad og Bodil Rasmussen
8) Valg af revisor og suppleant
9) eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftlig indsendes til Foreningen senest 4 uger før generalforsamlingen afholdes.
Efter generalforsamlingen er der kaffe
Familie og Samfund 
Rækker Mølle

 

Sidst opdateret: 05-04-2022
Kalender
11-10-2023 18:00
Koncert i Sædding Forsamlingshus
-----------------------------------

27-10-2023 09:30
Opstart i Minihøjskolen
-----------------------------------

29-10-2023 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

10-11-2023 09:30
Minihøjskoledag i Rækker Mølle
-----------------------------------

24-11-2023 09:30
Minihøjskoledag i Rækker Mølle
-----------------------------------

26-11-2023 13:00
Søndagsaktivitet
Opslagstavlen
Design: MediaConnect